BREIKERS: Arcadis duurzame koploper

Arcadis heeft een duidelijk doel voor ogen; CO2 neutraal zijn in het jaar 2030. Om deze doelstelling te kunnen behalen, draagt iedereen zijn steentje bij. “Ik wil niet weeïg doen”, lacht Elske de Jong, Manager Duurzame Bedrijfsvoering en MVO, “maar de populatie binnen Arcadis heeft gewoon het beste met de wereld voor.”

 

Arcadis, van oudsher Nederlands bedrijf en wereldwijd actief, staat bekend om het toepassen van duurzaamheid in al hun projecten. Vooropstaat dat alle projecten de leefomgeving verbeteren. Het logo, de vuursalamander, is dan ook niet zomaar gekozen. Dit beestje kan alleen maar leven op plekken waar het ecosysteem in balans is.

 

Spitsbreker 2020
Duurzaamheid past Arcadis niet alleen toe bij hun projecten, maar ook in hun eigen bedrijfsvoering. Een typisch geval van ‘practice what you preach’ dus. En dat is duidelijk terug te zien in het mobiliteitsbeleid. Arcadis kreeg daar zelfs een onderscheiding voor en werd vorig jaar uitgeroepen tot ‘Spitsbreker 2020’. De jury was onder de indruk van de jarenlange strijd van Arcadis tegen het fileprobleem. “Als je me vraagt waar ik nou echt trots op ben, dan is het wel deze prijs”, vertelt Elske. “We hebben de laatste tien jaar dan ook veel veranderingen aangebracht. Zo hadden we tien jaar geleden nog 27 snelwegkantoren. Nu heeft Arcadis nog elf Nederlandse kantoren, waarvan er negen verplaatst zijn naar intercitystations. En we zijn tien jaar geleden ook al begonnen met het geven van een NS-business Card aan al onze medewerkers. Dus ook aan de werknemers die in het bezit zijn van een leaseauto. Dit om het voor iedereen makkelijk te maken de trein, OV-fiets of een deelauto te pakken. Zo voeg je flexibiliteit toe aan je mobiliteitsmogelijkheden.”

Arcadis Credit Caroline Vlietstra

Elske de Jong van Arcadis tekent Samenwerkingsovereenkomst. Foto: Caroline Vlietstra

 

Minder reizen, meeste impact
Arcadis kunnen we gerust een koploper noemen. Immers, tien jaar geleden heeft het bureau al een duurzaamheidsdoelstelling en een duurzaamheidsprogramma opgetuigd. Elske: “Toen waren we nog vooral gericht op CO2-reductie. Uit onze cijfers bleek duidelijk dat door minder en anders te reizen de impact het grootst zou zijn. We reizen namelijk veel. Meer wandelen, meer fietsen en meer gebruik van het OV heeft dus de meeste impact. Ook hebben we afgesproken om geen kleine afstanden meer te vliegen. Wie binnen 700 km moet reizen, gebruikt bij voorkeur de trein. Uiteraard wordt er ook gevlogen en om dit te compenseren zijn we partner geworden in het Bio Fuel programma van de KLM.”

 

Anders Reizen
Het getal ‘tien’ blijft maar terugkomen in de geschiedenis van Arcadis, want het is ook alweer tien jaar geleden dat Arcadis met tien andere bedrijven de coalitie ‘Anders Reizen’ is gestart. Een coalitie met een gemeenschappelijke ambitie: de CO2-uitstoot van zakelijke reizen te halveren in 2030. Elske: “Een belangrijke samenwerking want met elkaar kunnen we kijken welke maatregelen wel én welke niet werken. We leren van elkaar. Net als Breikers onderschrijven we het belang om de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bereikbaar te houden en de CO2-uitstoot te verminderen.”

 

Wortel voorhouden
Met de Parijse doelstellingen in het achterhoofd, heeft Arcadis ook een nieuw mobiliteitsbeleid opgetuigd. “De doelstelling van Parijs is de wortel die we ons voorhouden, maar het zit ook in ons DNA. Daarvoor hoef je alleen maar naar ons logo te kijken, de vuursalamander”, vertelt Elske. Ik wil niet weeïg doen, maar de populatie binnen Arcadis heeft gewoon het beste met de wereld voor. Als er een nieuwe leaseauto moet worden aangeschaft, dan kiezen de meeste medewerkers logischerwijs voor elektrisch. En wie op ons kantoor op de Zuidas moet zijn, gebruikt zijn NS-Business Card en stapt in het OV.”

 

Evenwicht post-corona
Veel wil Elske nog niet kwijt over het nieuwe beleid, maar ze wil wel verklappen dat er wordt gezocht naar een nieuw evenwicht post-corona. “De manier waarop we reizen en werken is na corona blijvend veranderd. We gaan toe naar een meer hybride werkvorm en het mobiliteitsbeleid moet daarmee kloppen. In het nieuwe beleid zijn we van plan om duurzaam reizen (te fiets, te voet en met OV) en thuiswerken nog verder te stimuleren. Goed voor het omlaag brengen van onze CO2 uitstoot én voor lichaam en geest.”

 

Goed gedrag belonen
Arcadis wil goed gedrag belonen. “Daar introduceren we (op vrijwillige basis) een gedragsbeloningsprogramma voor”, zo vertelt Elske. “Deze maand zijn we daar al laagdrempelig mee gestart door mee te doen aan de Low Car Diet Challenge: Tussen 13 september en 10 oktober, is de uitdaging om zoveel mogelijk de auto te laten staan en te kiezen voor thuiswerken, wandelen, fietsen of OV. Via de app spaar je punten met je duurzame reisbewegingen. Deze punten kun je inwisselen voor kortingen op duurzame producten zoals sportkleding of koffie. Zo maken we duurzame reisbewegingen extra leuk.  Ook werken we aan een feature om de declaratie van ritten te vergemakkelijken.”

 

Hybride werken
In de piek van de coronatijd werkte heel Nederland zoveel mogelijk thuis. Dat gold natuurlijk ook voor het personeel van Arcadis. “De switch naar volledig thuiswerken verliep bij ons best soepel”, blikt Elske terug. “Dat had voornamelijk te maken met onze goede IT-voorzieningen die we al tien jaar geleden hebben aangepakt zodat iedereen tijd- en plaatsonafhankelijk kan werken.  Mensen hebben aangegeven dat ze ook in de toekomst graag twee dagen thuis willen werken, dus we gaan post-corona toe naar een hybride werkvorm. We hanteren de norm: thuiswerken als het kan, op het werk wanneer het nodig is.”

 

Samenwerkingsovereenkomst van Breikers
Arcadis heeft 5 juli jl. de Samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Alle bedrijven die zich aansluiten bij deze overeenkomst hebben hetzelfde doel; thuiswerken waar mogelijk, tot 15 kilometer woon-werkafstand actief reizen (dus fietsen of wandelen) en boven de 15 kilometer woon-werkafstand zoveel mogelijk buiten de spits, met de e-bike, (deel)auto of OV reizen. Met elkaar hebben we tijdens de coronacrisis de voordelen van het thuiswerken gezien, nu is de kwestie om dit vast te houden en ons mobiliteitsgedrag structureel te veranderen. Elske: “Ik heb mijn handtekening onder de Samenwerkingsovereenkomst gezet omdat ik denk dat we met onze ervaringen ook andere bedrijven over de streep kunnen trekken. We willen anderen inspireren. De rol van Breikers hierin is ontzettend belangrijk. Zij kunnen bedrijven op een laagdrempelige manier kosteloos helpen en praktische handvatten bieden. Zo houden we met elkaar de MRA bereikbaar én werken we toe naar een wereld waarin duurzaam en slim te reizen de norm is. Daar teken ik voor.”