BREIKERS: ‘Niet iedereen hoeft de auto uit, maar 10 tot 15 procent moet haalbaar zijn’

Marja Ruigrok is wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Haarlemmermeer en lid van het dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. Functies die allemaal te maken hebben met het onderwerp mobiliteit. Uiteraard houdt Marja zich, vanuit haar brede regiorol, bezig met het bereikbaar houden van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en vindt ze het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de Samenwerkingsovereenkomst tekenen.  

Vorig jaar, 24 september 2020, tekenden 24 grote organisaties in de MRA de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen. Met de werkgevers werden er afspraken gemaakt over het mijden en spreiden van de spits door hun werknemers. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en hebben zo’n 75 organisaties in de MRA zich aangesloten bij de Samenwerkingsovereenkomst. Dit betekent dat ruim 100.000 werknemers zich inzetten voor minder files, beter spreiden in het openbaar vervoer en meer beweging door te vaker te fietsen en te wandelen.

 Hoe meer rolmodellen, hoe beter

Zowel Gemeente Haarlemmermeer als Vervoerregio Amsterdam hebben zich als organisatie bij de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen aangesloten. “Het gaat om mijden, spreiden én verleiden”, legt Marja uit. “Om files tegen te gaan, hoeft echt niet iedereen de auto uit. Dat kan ook niet, soms heb je de auto gewoon nodig, maar wanneer je 10 tot 15 procent van de mensen kunt verleiden anders te reizen, dan heb je het probleem al opgelost. We zagen de afgelopen maanden alweer ontzettend veel woon-werkverkeer. Gevolg: files in spitstijd. Daarom steun ik vanuit mijn rol als wethouder Verkeer & Vervoer gemeente Haarlemmermeer én bestuurslid Vervoerregio Amsterdam het initiatief van de Samenwerkingsovereenkomst. Wil je die 10 tot 15 procent halen, dan moeten zoveel mogelijk mensen zich aansluiten bij de Samenwerkingsovereenkomst. Dus niet alleen grote bedrijven zoals Loyens & Loeff of Arcadis, maar ook publieke partijen zoals overheden, onderwijsinstellingen en MKB-bedrijven zoals Expereo, DC Klinieken en phbm. Hoe meer rolmodellen, hoe beter.”

Verleiden

Marja weet dat de gemeente waarvoor zij werkt en waarin ze woont, een echte autogemeente is. “Die verstokte automobilist krijg je niet uit de auto en dat hoeft ook niet. Maar je zou mensen wel kunnen verleiden om in plaats van die tweede auto, een elektrische fiets aan te schaffen waarmee ze naar kantoor kunnen reizen. De medewerkers verleiden het OV te gebruiken, thuis te werken of buiten de spits te reizen, kan natuurlijk ook.”

Hulp Breikers

De gemeente Haarlemmermeer heeft ook advies gevraagd aan een van de consultants van Breikers. Er staan namelijk twee verhuizingen op de planning. Terwijl het Raadhuis in Hoofddorp tegen de vlakte gaat en totaal wordt vernieuwd, wordt de organisatie, inclusief Raadzaal, ondergebracht in een tijdelijke huisvesting op het bedrijventerrein Park 20|20 in Hoofddorp, een circulair bedrijventerrein ontwikkeld via het principe cradle to cradle. Marja: “Een duurzame locatie waar ook de ambitie van de Samenwerkingsovereenkomst mooi bij aansluit; slimmer en bewuster omgaan met je vervoersbewegingen. Na ongeveer 3 jaar gaan we terug naar ons oude adres, dan inmiddels wel in een nieuw jasje gestoken.”

Knowhow en maatwerk van Breikers

De verhuizing van de gemeente Haarlemmermeer als organisatie is dus best complex. De aankomende jaren zullen tot twee keer toe de bureaus in- en uit de vrachtwagens worden geladen. “Door de complexiteit konden we de hulp van Breikers goed gebruiken”, legt Marja uit. “Zowel op de tijdelijke locatie als de nieuwe locatie hebben we minder werkplekken, daar moeten we slim mee omgaan. De consultants hebben de knowhow en leveren maatwerk. Uiteraard was onze hulpvraag; hoe kunnen we slimmer en duurzamer reizen? Wat zijn de mogelijkheden? Tijdens de mobiliteitsscan werd onze fietspotentie duidelijk. Aan ons de taak om de medewerkers te verleiden ook daadwerkelijk die tweewieler te pakken. Denk aan douches op kantoor, oplaadpalen, fietspaden en lichter computerapparatuur voor in de fietstas.”

 Doorfietsroutes en oplaadplekken

Zowel de Vervoerregio Amsterdam als de gemeente Haarlemmermeer hebben de Green Deal Fiets ondertekend, samen met kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden. De aangesloten partijen bij deze Green Deal streven onder andere naar een verhoging van het fietsaandeel in het woon-werkverkeer, van 25 naar 30 procent in 10 jaar. “De Green Deal Fiets is voor ons als gemeente van belang voor de aanleg van doorfietsroutes, servicepunten en oplaadplekken voor onderweg. Langs de Ringvaart zie je ze al staan, de fietslaadpalen op zonne-energie. Een geweldig initiatief. Zo’n initiatief kan ook vanuit het bedrijfsleven komen. Dit om het maar zo prettig en leuk mogelijk te maken om de fiets naar het werk te pakken.”

Liberale gedachtengang

Marja’s motto: U kunt, niet u zult. De wortel, niet de stok. Verleiden, niet verbieden. “En niet te vergeten: aanbieden”, vertelt Marja. “Er moeten deelauto’s aanwezig zijn, het OV moet aansluiten en ga zo maar door. Daarom gaan we, mocht er door de coronacrisis afgeschaald moeten worden in het openbaar vervoer, ook zeker niet afschalen in de fijnmazigheid, maar eerder in de parallelle lijnen. Het OV moet zo aantrekkelijk mogelijk blijven.”

E-bike ontdekt

Marja zelf heeft, sinds haar verhuizing naar Haarlemmermeer, de e-bike helemaal ontdekt. “Ik ben zelfs met de fiets op vakantie geweest en heb de leukste routes ontdekt”, lacht ze. “Wist je dat je met de fiets door de Schipholtunnel kunt? Daar had ik bijvoorbeeld geen idee van. En ik dacht net als velen dat deze polder te groot was om met de fiets te ontdekken, maar dat is helemaal niet zo. En dat mooie rondje Ringvaart heb ik natuurlijk allang gedaan. Zo’n 60 kilometer op de e-bike, met onze oplaadpunten onderweg, is echt een aanrader.”