ZUIDAS.magazine: Met kraanmachinist Amer van Heijmans omhoog